aboutus
QC Hồ sơ
Chúng tôi đã thành lập ba kiểm soát chất lượng deparment kể từ khi establisment của nhà máy, có hơn 30 kỹ sư kiểm soát chất lượng để kiểm tra các thủ tục sản xuất để đảm bảo rằng sản phẩm của chúng tôi sẽ được 100% đủ điều kiện trước khi giao hàng.

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc