aboutus
QC Hồ sơ
Chúng tôi đã thành lập ba bộ phận kiểm soát chất lượng kể từ khi thành lập nhà máy, có hơn 30 kỹ sư kiểm soát chất lượng để kiểm tra các quy trình sản xuất để đảm bảo rằng sản phẩm của chúng tôi sẽ đủ tiêu chuẩn 100% trước khi xuất xưởng.

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc